ZORG & OPVANG

Onze Diensten

Zorg & Opvang biedt een breed scala aan diensten

Wij bieden zorg en begeleiding aan cli�nten met een somatische, psychische of verstandelijke beperking of aandoening. Onze cli�nten zijn volwassenen, veelal op leeftijd en hebben vaak een Surinaamse achtergrond of affiniteit met Suriname.
Zorg & Opvang levert zorg op maat waarbij de behoeften van de cli�nt leidend zijn. Wij ontzorgen de oudere, hulpbehoeftige Nederlander van Surinaamse afkomst door verzorging en door ondersteunende begeleiding zowel in groepsverband als individueel. Zodat de cli�nt zolang mogelijk thuis kan blijven wonen. Wij doen dit door persoonlijke aandacht en sociale betrokkenheid. Wij leveren dagopvang, waar de Surinaamse taal en cultuur, eetgewoonten een centrale rol spelen.

Meer specifiek omvatten onze diensten:

Persoonlijke Verzorging (bijvoorbeeld helpen met douchen, aankleden, scheren, hulp bij toiletgang, hulp bij eten en drinken, toedienen van medicijnen),
Begeleiding (bijvoorbeeld hulp bij het volgen van een opleiding, ondersteuning bij het maken en nakomen van afspraken, hulp bij plannen, indelen en uitvoeren van activiteiten, hulp bij postafhandeling). Begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband afhankelijk van de persoonlijke situatie.
Verpleging (verzorging met een specialistisch karakter en/of verpleegtechnische handelingen zoals wondverzorging, medicatie toedienen of injecteren). Sommige verpleegtechnische handelingen mogen alleen in het ziekenhuis worden uitgevoerd of alleen als een bevoegde arts daartoe een zogenaamd uitvoeringsverzoek heeft gedaan. Indien van toepassing, zal Zorg & Opvangen u desgewenst begeleiden bij het aanvragen van verpleegkundige zorg.

roos

roos

ZORG & OPVANG HOLDING Molukkenstraat 565
1095 BJ Amsterdam
tel: 020- 72 000 62
e-mail: info@zorgenopvang.com

Privacyverklaring | Uitsluitingscriteria | Kwaliteitsplan