ZORG & OPVANG

Contact

ZORG & OPVANG HOLDING B.V.

Molukkenstraat 565
1095 BJ Amsterdam
telefoon: 020- 72 000 62
e-mail: info@zorgenopvang.com
Kamer van Koophandel: 56 87 1805
AGB code: 73- 73156

Klachten

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de verleende zorg aan u of aan een familielid. Vanzelfsprekend doen we er dan alles aan om deze ontevredenheid weg te nemen. Bespreek uw klacht bij voorkeur eerst met uw contactpersoon bij de zorgaanbieder of de persoon die u deze zorg heeft geleverd. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u de klacht voorleggen aan de branchevereniging waar Zorg & Opvang bij is aangesloten: https://www.verenigingspot.nl/klachten/ U vindt hier ook het Klachtenreglement.

roos

roos

ZORG & OPVANG HOLDING Molukkenstraat 565
1095 BJ Amsterdam
tel: 020- 72 000 62
e-mail: info@zorgenopvang.com

Privacyverklaring | Uitsluitingscriteria | Kwaliteitsplan